Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XXXVII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, 3.6.2013

POZVÁNKA

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XII ods. 2 prvá veta Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove v platnom znení zvolávam XXXVII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční

dňa 3. júna 2013 (pondelok) so začiatkom o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.


Návrh programu:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 7.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Oprava miestnej komunikácie na ulici Arm. gen. Svobodu v Prešove.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

4. Návrh súvislej údržby miestnych komunikácií na území mesta Prešov.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

5. Návrh na schválenie vecnosti použitia schválených finančných prostriedkov na rok 2013 v súlade s plánom rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov.
Predkladá: PaedDr. Peter Javorský, poverený riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

6. Návrh na zmenu úverového vzťahu s Prima bankou, a. s.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ


7. Rôzne.

8. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 28.5.2013 13:55
Aktualizoval: Iveta Feckova 29.5.2013 15:20 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.