Bod 2. Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie rokov 2013-2019.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Iveta Feckova 4.7.2013 09:52
presov.vadium.sk