Účasť poslancov na XLI. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 1.7.2013

Prílohy

presov.vadium.sk