Hlasovania poslancov MsZ na XLI. riadnom zasadnutí MsZ

presov.vadium.sk