Účasť poslancov na pokračovaní XLII. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 23.9.2013

Prílohy

presov.vadium.sk