Bod 23.Informácia o zmene rozpočtu mesta Prešov na rok 2013 vykonanej rozpočtovým opatrením č. 8 so zameraním na financovanie ZŠ Československej armády.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 3.10.2013 14:45
presov.vadium.sk