Bod 21.Analýza celkovej úverovej zaťaženosti mesta Prešov.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 3.10.2013 14:45
presov.vadium.sk