Bod 10.Návrh súvislej údržby vybraných úsekov miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Aktualizoval: Administrator 3.10.2013 14:40
presov.vadium.sk