Bod 9.Návrh Memoranda o spolupráci pri budovaní a rozvoji futbalu v meste Prešov.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 3.10.2013 14:39
presov.vadium.sk