Mesto PREŠOV

Wednesday - 14. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie zo IV. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 26.5.2003 číslo: 44/2003 k správe o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. štvrťrok 2003

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie

správu o plnení plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta za I. štvrťrok 2003;

ukladá

Ing. Mariánovi Karabinošovi, vedúcemu OVaD MsÚ
Ing. Márii Novákovej, vedúcej OFaP MsÚ

1. Urobiť finančnú analýzu k výstavbe bytov na Ul. Sabinovská a Majakovského.
2. Spracovať harmonogram vecnej, finančnej a časovej náročnosti zmrazenia stavby. Termín: do júnového zasadnutia komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a ŽP a komisie finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.