Mesto PREŠOV

Saturday - 17. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie zo IV. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 26. 5. 2003 číslo: 50/2003 k vyhodnoteniu plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2002

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2002;

schvaľuje
1. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti DPmP, a.s. za rok 2002;
b) vysporiadanie straty DPmP, a.s. za rok 2002 vo výške 1,516.453,78 Sk;
- celá strata vo výške 1,516.453,78 Sk sa zaúčtuje na ťarchu ostatných kapitálových
fondov.
2. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti TSmP, a.s. za rok 2002;
b) rozdelenie zisku TSmP, a.s. za rok 2002 vo výške 2,737.833,96 Sk nasledovne:
- povinný prídel do rezervného fondu vo výške 5 % 136.891,70 Sk,
- zníženie straty z predošlých rokov hospodárenia a.s. zúčtovanej na účte 429 - neuhradená strata minulých rokov 2,600.942,26 Sk.
3. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti SPRAVBYT, a.s. , Prešov za rok 2002;
b) rozdelenie zisku SPRAVBYT, a.s. , Prešov za rok 2002 vo výške 21,100. ,30 Sk
- celý zisk vo výške 21,100. ,30 Sk sa použije na investície do tepelného
hospodárstva.

4. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. za rok 2002;
b) rozdelenie zisku Prešov REAL, s.r.o. za rok 2002 vo výške 35.351,55 Sk nasledovne:
- tvorba povinného rezervného fondu 1.411,62 Sk,
- zníženie straty minulých období 33.939,93 Sk.
5. a) ročnú účtovnú závierku spoločnosti SaZÚPC, s.r.o. , Prešov;
b) rozdelenie zisku SaZÚPC, s.r.o. , Prešov za rok 2002 vo výške 169.136,66 Sk
- celý zisk vo výške 169.136,66 Sk sa preúčtuje na účet 428 - nerozdelený zisk minulých rokov.

odporúča

Ing. Milanovi Benčovi, primátorovi mesta

schváliť na valnom zhromaždení spoločnosti DPmP, a.s. , v súlade so zmluvami o výkone funkcie člena predstavenstva a dozornej rady mimoriadne odmeny vo výške 20.000, - Sk pre každého člena predstavenstva a dozornej rady.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.