Mesto PREŠOV

Wednesday - 14. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie zo IV. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 26. 5. 2003 číslo: 52/2003 k zadaniu pre návrh Územného plánu zóny Prešov - juhozápadné subcentrum

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
- informáciu o obstaraní a prerokovaní UrŠ Prešov - juhozápadné subcentrum,
- vyhodnotenie pripomienok orgánov štátnej správy, správcov technického vybavenia a verejnosti k urbanistickej štúdii "Prešov - juhozápadné subcentrum",
- návrh zadania pre Územný plán zóny "Prešov - juhozápadné subcentrum";

ukladá

Ing. arch. Vladimírovi Ligusovi, hlavného architektovi mesta
1. Zabezpečiť prerokovanie návrhu zadania podľa § 20, ods. 2-4 stavebného zákona v platnom znení.
2. Predložiť návrh zadania pre Územný plán zóny "Prešov - juhozápadné subcentrum" na schválenie mestskému zastupiteľstvu podľa § 20, ods. 6-7 stavebného zákona v platnom znení.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.