Zápisnica z pokračovania XLII. riadneho riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo 23.9.2013

Prílohy

presov.vadium.sk