Mesto PREŠOV

Tuesday - 20. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie zo IV. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 26. 5. 2003 číslo: 54/2003 k informatívnej správe o stave školstva na území mesta a návrhu koncepcie udeľovania právnej subjektivity materských školám

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
informatívnu správu o stave školstva na území mesta a návrh koncepcie udeľovania právnej subjektivity materských školám;

schvaľuje
a) predloženú koncepciu udeľovania právnej subjektivity materským školám;
b) zrušenie Materskej školy, Solivarská č. 60.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.