Mesto PREŠOV

Tuesday - 20. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Zápisnica z III. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 31.3.2001

Prítomných – 31 poslancov

Ďalší prítomní:

Ing. Milan Benč, primátor mesta
Ing. Ján Dobrovič, prednosta MsÚ
Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór
Ing. arch. Katarína Štofanová, ÚHA
Ing. Andrej Gajdoš, ÚSRo MsÚ
Ing. Marián Eliáš, zástupca prednostu MsÚ
Ing. Štefan Kužma, prednosta Okresného úradu v Prešove
vedúci odborov MsÚ
riaditelia mestských podnikov
zástupcovia organizácií zabezpečujúcich VPS
zástupcovia politických strán a hnutí
zástupcovia tlače, rozhlasu a TV
Dorota Straková, zapisovateľka

III. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove otvoril a viedol Ing. Milan Benč, primátor mesta. Privítal Ing. Štefana Kužmu, prednostu Okresného úradu v Prešove, poslancov mestského zastupiteľstva, predstaviteľov politických strán a hnutí, zástupcov tlače, rozhlasu a TV i ostatných prítomných.

Kompletná zápisnica ako doc (348 kB) alebo zip (76 kB) je v prílohe.


Prílohy

tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.