Zápisnica zo XLIV. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 25.11.2013

Prílohy

presov.vadium.sk