Mesto PREŠOV

Wednesday - 06. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z V. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 21.7.2003 číslo 67/2003 k Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - schválenie bezodplatného prevodu akcií

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie

informáciu o založení Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Košiciach;

schvaľuje

v súlade s § 11, ods. 4, písm. k/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bezodplatný prevod akcií, a to v počte závislom od počtu obyvateľov mesta ... ... ... ... ..

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mestatlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.