Mesto PREŠOV

Thursday - 02. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 1. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, dňa 10.2.2014

POZVÁNKA

 


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 1. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční

dňa 10. februára 2014 (pondelok) so začiatkom o 10.00 hod.

v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

3. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta Prešov v II. polroku 2013 a zhodnotenie za rok 2013. Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

4. Návrh na zmenu licencie mestskej hromadnej dopravy v Prešove.
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

7. Návrh súťažných podmienok pre zámer realizácie komplexnej rekonštrukcie miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, poverená riadením sekcie strategického rozvoja MsÚ

8. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb a rozvoja komunít mesta Prešov
a navrhované priority a opatrenia Akčného plánu na roky 2014 – 2015.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

9. Rôzne.

10. Záver.


Zverejnil: Iveta Feckova 31.1.2014 10:23
Aktualizoval: Iveta Feckova 7.2.2014 14:42 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.