Mesto PREŠOV

Wednesday - 06. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Uznesenie z V. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 21.7.2003 číslo: 74/2003 k zadaniu pre návrh ÚPN-Z Prešov - juhozápadné subcentrum

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie

stanovisko Krajského úradu v Prešove č. 1/2003/09311-002 k posúdeniu zadania pre návrh ÚPN-Z Prešov - juhozápadné subcentrum;

schvaľuje

zadanie pre návrh ÚPN-Z Prešov - juhozápadné subcentrum;

ukladá

Ing. arch. Vladimírovi Ligusovi, hlavnému architektovi mesta zabezpečiť v súlade s § 2a, ods. 1 stavebného zákona obstaranie návrhu ÚPN-Z Prešov - juhozápadné subcentrum.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mestatlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.