ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. decembra 2013 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u j e m
deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Pavol Paška v. r.
Prílohy

Aktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 28.2.2014 13:52
presov.vadium.sk