Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu XLVII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, dňa 19.3.2014

POZVÁNKA

 

V zmysle § 12 ods. 7 posledná veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XIV ods. 2 posledná veta Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove zvolávam XLVII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 19. marca 2014 (streda) so začiatkom o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.


Návrh programu:


1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Informácia o proteste prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov
č. 10/2013 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

3. Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

4. Rôzne.

5. Záver.

                                                                                                               JUDr. Pavel  Hagyari, v. r.

                                                                                                       primátor mesta

 

 

O Z N A M

o zmene termínu XLVII. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove zvolaného na 19. marca 2014 (streda) o 13.00 hod.

 

Na základe žiadosti Poslaneckého klubu SMER – SD a nezávislých poslancov v Mestskom zastupiteľstve v Prešove a Klubu nezávislých poslancov v Mestskom zastupiteľstve v Prešove

o z n a m u j e m

zmenu termínu v pozvánke na XLVII. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove zvolaného na 19. marca 2014 (streda) o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti
Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24

na

31. marca 2014 (pondelok) o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

                                 

                                                                                                      JUDr. Pavel  Hagyari, v. r.

                                                                                                       primátor mesta

 

 


Prílohy

Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 10.3.2014 11:29
Aktualizoval: Svetlana Bučková Mgr. 18.3.2014 11:11 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.