Mesto PREŠOV

Thursday - 02. December 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu 3. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, dňa 14.4.2014

 

POZVÁNKA


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 3. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove,
ktoré sa uskutoční

 

dňa 14. apríla 2014 (pondelok) so začiatkom o 10.00 hod.

 

v prijímacej sieni Mestského úradu v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 1. poschodie.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie.

2. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej MsÚ

3. Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS. , riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

4. Návrh prerozdelenia dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2014.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS. , riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

5. Informatívna správa o pripravovaných a podaných projektoch.
Predkladá: Mgr. Ivana Iliašová, DiS. , riaditeľka sekcie strategického rozvoja MsÚ

6. Informatívna správa o plnení opatrení schválených uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 55/2011 zo dňa 25.5.2011 za II. polrok 2013.
Predkladá: PhDr. Matúš Háber, riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ

7. Informatívna správa o zabezpečení verejnoprospešných činností a hospodárení
v mestských lesoch za rok 2013.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

8. Stanovisko k „Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov.“
Predkladá: Ing. Marián Harčarík, riaditeľ sekcie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ


9. Rôzne.

10. Záver.

 JUDr. Pavel HAGYARI, v. r.

primátor mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 3.4.2014 08:37
Aktualizoval: Iveta Feckova 10.4.2014 14:52 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.