Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

KREOVANIE OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ a zvolanie ich prvého zasadnutia

Podľa § 12 zákona č. 331/2003 Z. z.  o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, oznámi najneskôr 30 dní predo dňom volieb meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie primátorovi mesta Prešov.

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa vykonajú dňa 24. mája 2014, primátor mesta Prešov utvoril na území mesta Prešov 81 volebných okrskov a zriadil 81 volebných miestností.

Viac informácií o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov nájdete v aplikácii egov.presov.sk.


Zoznam politických strán alebo koalícií, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované sú uvedené tu:  http://www.minv.sk/?ep-klkandidati

Uvedené politické strany alebo koalície oznámia mená a priezviská svojho zástupcu do okrskovej volebnej komisie a jeho náhradníka s uvedením ich adresy primátorovi mesta Prešov na adresu:
Primátor mesta Prešov,
Mestský úrad v Prešove,
Hlavná 73,
080 01 Prešov
a doručia poštou alebo osobne do podateľne mestského úradu najneskôr dňa  24.4.2014.

Dňa 24.4.2014 od 16,00 hod. do 24,00 hod.  je zabezpečená služba na preberanie „oznámení“  na adrese:  Mestská polícia v Prešove, Jarková 24.


Prvé zasadnutie okrskových volebných komisií sa uskutoční

dňa 30.4.2014 (streda)

vo veľkej zasadačke Okresného úradu v Prešove,

Námestie mieru 3, takto:
 Číslo okrskovej volebnej komisie  čas začiatku
  1 až 20  o  8,30 hod.
 21 až 40  o 10,00 hod.
 41 až 60  o 13,00 hod.
 61 až 81  o 14,30 hod.


Vybavuje:
Ľudmila Líšková, vedúca referátu vybavovania žiadostí
č. tel: 051/3100 520,
mobil: 0902 754 930,
e-mail: ludmila.liskova@presov.sk 

Zverejnil: Mariana Hurná, Ing. 15.4.2014 18:10
Aktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 22.4.2014 16:50 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.