Bod č.12 Stanovisko k Žiadosti o opätovné zaradenie VZN č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na prerokovanie najbližšieho zasadnutia MsZ v Prešove a doplnenie čl. 4 ods. 2 o Spoločenstvá vlastníkov bytov.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 7.5.2014 09:38
presov.vadium.sk