Bod č.4 Návrh na udelenie Ceny mesta Prešov za rok 2013.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 7.5.2014 09:15
presov.vadium.sk