Mesto PREŠOV

Wednesday - 06. July 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu L. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, dňa 19.5.2014

POZVÁNKA


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 18a ods. 5 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 511/2014 zo dňa 31.3.2014 zvolávam L. mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 19. mája 2014 (pondelok) so začiatkom o 9.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.


Návrh programu:


1. Otvorenie, zriadenie a voľba návrhovej komisie MsZ a volebnej komisie MsZ.

2. Informácia o činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove na otváranie obálok a vyhodnotenie     písomných prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Igor Andrejčák, predseda Komisie MsZ na otváranie obálok a vyhodnotenie písomných                 prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov

3. Návrh Volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov dňa 19.5.2014.
Predkladá: JUDr. Maroš Handzo, LL. B. , riaditeľ sekcie vnútornej správy a verejných činností MsÚ

4. Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov na obdobie rokov 2014 – 2020.
Predkladá: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta
                predseda volebnej komisie MsZ

5. Záver.


 

JUDr. Pavel HAGYARI, v.r.

primátor mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 13.5.2014 13:04
Aktualizoval: Iveta Feckova 19.5.2014 16:23 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.