Bod č.15 Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove.

Hlasovania

K tomuto bodu rokovania existuje zvukový záznam

stiahnuť tento zvukový záznam

Prílohy

Aktualizoval: Iveta Feckova 24.6.2014 14:52
presov.vadium.sk