Účasť poslancov na XXXVIII. slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 5.6.2013

Prílohy

presov.vadium.sk