Účasť poslancov na LII. slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 4.6.2014

Prílohy

presov.vadium.sk