Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Zápisnica zo VI. riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 29.9.2003

VI. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove otvoril a viedol Ing. Milan Benč, primátor mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva, predstaviteľov politických strán a hnutí, zástupcov tlače, rozhlasu a TV i ostatných prítomných.

Program VI. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove bol určený pozvánkou. V rámci bodu rôzne odporúčam prerokovať tieto materiály:

11-1. Návrh zmien v orgánoch obchodných spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. a Technické služby mesta Prešov, a.s. a v komisii MsZ sociálnej a bytovej.
11-2. Návrh na prijatie uznesenia MsZ o vypustení bodu č. 5 z plánu práce MsZ v Prešove dňa 29.9.2003.
11-3. Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska služieb školám v Prešove.
11-4. Návrh rozšírenia predmetu činnosti P. H. K. Prešov, s.r.o.

Kompletná zápisnica je v prílohe (doc)


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.