Mesto PREŠOV

Sunday - 11. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu LV. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, dňa 20.10.2014 (pôvodne zvolané na 3.10.2014)

  

POZVÁNKA

 

LV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 7 štvrtá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XIV ods. 2 tretia veta Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove v platnom znení na deň 3. októbra 2014 so začiatkom o 14.00 hod., a ktoré na základe doručených žiadostí dvoch poslaneckých klubov sa neuskutočnilo vo vyššie uvedenom termíne, sa uskutoční

 

dňa 20. októbra 2014 (pondelok) so začiatkom o 09.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:

1.        Otvorenie, zriadenie a voľba návrhovej komisie mestského zastupiteľstva.

2.        Hlasovanie o návrhoch uznesení mestského zastupiteľstva vyplývajúcich z návrhov poslancov mestského zastupiteľstva prednesených v rámci bodu programu „Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva“ na LIV. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove konanom dňa 19. 9. 2014.

3.        Záver.

  

JUDr. Pavel HAGYARI, v. r.

 primátor mesta

 

 

Vec:    Oznámenie o nekonaní sa Mestského zastupiteľstva v Prešove

V zmysle § 12 ods. 7 štvrtá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XIV ods. 2 tretia veta Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove v platnom znení bolo zvolané LV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa malo uskutočniť dňa 3. októbra 2014 (piatok) so začiatkom o 14:00 h.

Vzhľadom na to, že mi boli doručené žiadosti dvoch poslaneckých klubov o zmenu termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove z dôvodu čo najväčšej účasti poslancov Mestského zastupiteľstva v Prešove z týchto poslaneckých klubov na tomto zasadnutí, si Vám týmto dovoľujem

oznámiť, že

zvolané zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove sa neuskutoční dňa
3. októbra 2014 (piatok) so začiatkom o 14:00 h.

 

O novom termíne zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove budete informovaní.

 

 


JUDr. Pavel HAGYARI, v. r.

primátor mesta

 

 

POZVÁNKA

 

V zmysle § 12 ods. 7 štvrtá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XIV ods. 2 tretia veta Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Prešove v platnom znení zvolávam LV. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa uskutoční


dňa 3. októbra 2014 (piatok) so začiatkom o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Návrh programu:


1. Otvorenie, zriadenie a voľba návrhovej komisie mestského zastupiteľstva.

2. Hlasovanie o návrhoch uznesení mestského zastupiteľstva vyplývajúcich z návrhov poslancov mestského zastupiteľstva prednesených v rámci bodu programu „Všeobecná diskusia a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva“ na LIV. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Prešove konanom dňa 19.09.2014.

3. Záver.

 

 


JUDr. Pavel HAGYARI, v. r.

primátor mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 25.9.2014 15:13
Aktualizoval: Svetlana Bučková Mgr. 13.10.2014 13:33 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.