Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

43. riadne zasadnutie komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove sociálnej a bytovej

                                             Komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová

                                                              Pozvánka

Pozývame  Vás na 43. riadne rokovanie komisie MsZ v Prešove sociálnej a bytovej, ktoré sa uskutoční dňa
                                              
                                                    15.10.2014 o 14.00 hod.

v priestoroch zasadacej miestnosti na I. posch., Jarková 26, Prešov

Program rokovania:
 
1.   Otvorenie

2.   Žiadosti o pridelenie nájomného bytu
      Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

3.   Žiadosti o opakovaný nájom bytu
      Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

4.   Žiadosť o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve
      mesta Prešov
      Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5.   Žiadosť o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve
      mesta Prešov
      Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

6.   Zoznam žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku
      sociálnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi
      Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

7.   Zoznam žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku
      sociálnej pomoci pre dôchodcov alebo občanov v hmotnej núdzi
      Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

8.   Zoznam žiadateľov o poskytnutie opakovanej dávky sociálnej pomoci na stravovanie 
      zabezpečované prostredníctvom jedálne
      Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

9.   Rôzne

      - Zoznam bytov vo vlastníctve mesta Prešov

 


Zverejnil: Terezia Bilasova 8.10.2014 16:04
tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.