Mesto PREŠOV

Saturday - 27. November 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, dňa 15.12.2014

POZVÁNKA

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. 1 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zvolávam ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,
ktoré sa uskutoční


dňa 15. decembra 2014 (pondelok) so začiatkom o 10.00 hod.

v historickej sále PKO – Čierny orol v Prešove, Hlavná ul. č. 50A.

 


Návrh programu:

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Predkladá: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Prešov, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej primátorke mesta Prešov a poslancom novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Ján Balún, predseda Mestskej volebnej komisie v Prešove

3. Zloženie sľubu novozvolenej primátorky mesta Prešov, odovzdanie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou primátorkou mesta Prešov.

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

5. Vystúpenie novozvolenej primátorky mesta Prešov.

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

7. Návrh na zriadenie Mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
a Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba ich členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

8. Správa Mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov o overení zloženia sľubu novozvolenej primátorky mesta Prešov a poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2014-2018 a návrh na schválenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: predseda Mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
predseda Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

9. Záver.

 

 

JUDr. Pavel Hagyari, v.r.

primátor mesta


Zverejnil: Svetlana Bučková Mgr. 9.12.2014 14:35
Aktualizoval: Svetlana Bučková Mgr. 9.12.2014 14:36 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.