Mesto PREŠOV

Sunday - 29. May 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2014-2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov má 31 poslancov zvolených voličmi mesta Prešov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí. Postavenie mestského zastupiteľstva  upravuje § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 21 Štatútu mesta Prešov.

Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 

Tu nájdete harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a Mestskej rady v Prešove na rok 2015.


Zoznam poslancov:


MUDr. Ján Ahlers, MPH
Kandidát politickej strany SIEŤ
Trvalý pobyt: Záhradná 17, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 869 395
E-mail: 
jan.ahlers@centrum.sk

Predseda Poslaneckého klubu LEPŠÍ PREŠOV
Člen Výboru v mestskej časti č. 1
Člen Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta
Člen Komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvojdoc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
Nezávislá kandidátka
Trvalý pobyt: Moyzesova 23, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0903 117 771
E-mail: 

stefania.andrascikova@unipo.sk

Podpredsedníčka Poslaneckého klubu SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Členka Výboru v mestskej časti č. 7
Členka Mestskej rady v Prešove
Členka Komisie MsZ školstva a telesnej kultúryRNDr. Zuzana Bednárová, PhD. 
Kandidátka koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD
Trvalý pobyt: Volgogradská 62, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0918 570 113
E-mail: 
zuzana.bednarova@presov.sk

Členka Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Členka Výboru v mestskej časti č. 1
Členka Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
Členka Komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj


PaedDr. Miroslav Benko, MBA
Kandidát politickej strany SMER - SD
Trvalý pobyt: Urxova 25, 080 05  Prešov
Telefonický kontakt: 0907 917 600
E-mail: 
miroslavbenko@post.sk

Člen Poslaneckého klubu SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Člen Výboru v mestskej časti č. 5
Predseda Komisie MsZ pre ochranu verejného poriadku
Člen Komisie MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontaktyMUDr. Peter Cvengroš
Kandidát politickej strany SIEŤ
Trvalý pobyt: Vranovská 18, 080 06  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 714 178
E-mail: 
peter.cvengros@post.sk

Člen Poslaneckého klubu LEPŠÍ PREŠOV
Člen Výboru v mestskej časti č. 3
Člen Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredieValéria Drobňáková
Kandidátka politickej koalície KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD
Trvalý pobyt: Kováčska 1, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0918 529 224
E-mail: 
valeria.drobnakova@presov.sk

Členka Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Členka Výboru v mestskej časti č. 4
Členka Komisie MsZ školstva a telesnej kultúry
Členka Komisie MsZ pre ochranu verejného poriadkuIng. Richard Drutarovský
Kandidát politickej strany NOVA
Trvalý pobyt: Pod Kalváriou 44, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 279 842
E-mail: 
richard.drutarovsky@presov.sk

Člen Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Predseda Výboru v mestskej časti č. 2
Člen Mestskej rady v Prešove
Sekretár Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
Člen Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostrediePhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
Nezávislý kandidát
Trvalý pobyt: Smetanova 2, 080 05  Prešov
Telefonický kontakt: 0908 986 733
E-mail: 
rudolf.dupkala@gmail.com

Člen Poslaneckého klubu SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Predseda Výboru v mestskej časti č. 6
Predseda Komisie MsZ sociálnej a bytovej
Člen Komisie MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty


JUDr. Katarína Ďurčanská
Nezávislá kandidátka
Trvalý pobyt: Šmeralova 21, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0915 875 457
E-mail: 
katarinadurcanska@gmail.com

Členka Poslaneckého klubu LEPŠÍ PREŠOV
Členka Výboru v mestskej časti č. 1
Predsedníčka Komisie MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontakty
Členka Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárovPhDr. Martin Ďurišin, PhD.
Kandidát politickej strany SIEŤ
Trvalý pobyt: Horská 4, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 968 290
E-mail: 
durisin.martin@gmail.com

Člen Poslaneckého klubu LEPŠÍ PREŠOV
Člen Výboru v mestskej časti č. 7
Člen Mestskej rady v Prešove
Člen Komisie MsZ školstva a telesnej kultúry
Člen Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárovIng. Renáta Fedorčíková
Kandidátka koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD
Trvalý pobyt: Štúrova 33, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0907 158 233
E-mail: 
renafedorcikova@gmail.com

Členka Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Predsedníča Výboru v mestskej časti č. 4
Členka Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predsedníčka Komisie MsZ školstva a telesnej kultúryMgr. Stanislav Ferenc
Kandidát koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD
Trvalý pobyt: Ľ. Podjavorinskej 6, 080 05  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 797 449
E-mail: 
ferenc.st@centrum.sk

Člen Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Člen Výboru v mestskej časti č. 5
Člen Mestskej rady v Prešove
Predseda Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mestaŠtefan Hermanovský
Kandidát koalície politických strán KDH, SDKÚ – DS, MOST-HÍD
Trvalý pobyt: Tehelná 23, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0918 847 997
E-mail: 
stefan.hermanovsky@presov.sk
hermanovsky.stefan@gmail.com

Člen Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ - DS, MOST-HÍD, SIEŤ, NOVA
Člen Výboru v mestskej časti č. 1
Člen Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta
Člen Komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvojPhDr. Marcela Antolová
Kandidátka koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD
Trvalý pobyt: Exnárová 26, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0917 801 415
E-mail: 
marcela.holingova@gmail.com

Členka Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Členka Výboru v mestskej časti č. 7
Členka Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
Členka Komisie MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontaktyIng. Juraj Hudáč
Kandidát politickej strany SMER - SD
Trvalý pobyt: Maybaumova 4, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0907 702 631
E-mail: 
juraj.hudac@presov.sk

Predseda Poslaneckého klubu SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Člen Výboru v mestskej časti č. 1
Člen Mestskej rady v Prešove
Člen Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizáciíMUDr. Vasiľ Janko
Kandidát koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD
Trvalý pobyt: Bajkalská 6, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0904 953 511
E-mail: 
vasil.janko@presov.sk
dr.janko.vasil@gmail.com

Podpredseda Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Člen Výboru v mestskej časti č. 7
Člen Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií
Člen Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mestaIng. Stanislav Kahanec
Kandidát koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD
Trvalý pobyt: Jurkovičova 12, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0915 920 245
E-mail:
stanislav.kahanec@gmail.com

Predseda Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Predseda Výboru v mestskej časti č. 7
Člen Mestskej rady v Prešove
Predseda Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií

Člen Komisie MsZ školstva a telesnej kultúryIng. Marta Kollárová, PhD.
Nezávislá kandidátka
Trvalý pobyt: Bezručova 36, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0903 137 972
E-mail: 
m.koll@pobox.sk

Členka Poslaneckého klubu LEPŠÍ PREŠOV
Členka Výboru v mestskej časti č. 3
Členka Mestskej rady v Prešove
Predsedníčka Komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvojPhDr. Mikuláš Komanický
Kandidát politickej strany SMER - SD
Trvalý pobyt: Horská 4, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 256 873
E-mail: 
mikulas.komanicky@gmail.com

Člen Poslaneckého klubu SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Predseda Výboru v mestskej časti č. 1
Člen Mestskej rady v Prešove
Člen Komisie MsZ pre ochranu verejného poriadkuMgr. Peter Krajňák
Kandidát koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD
Trvalý pobyt: Solivarská 35, 080 05  Prešov
Telefonický kontakt: 0918 056 790

E-mail: 
peter.krajnak@presov.sk
peterkraj@centrum.sk

Člen Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Člen Výboru v mestskej časti č. 5Mgr. Jaroslava Kutajová
Nezávislá kandidátka
Trvalý pobyt: Nábrežná 4, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0908 652 280
E-mail: 
jaroslava.kutajova@presov.sk
jarka.kutajova@gmail.com

Členka Poslaneckého klubu LEPŠÍ PREŠOV
Členka Výboru v mestskej časti č. 2
Členka Komisie MsZ pre ochranu verejného poriadkuIng. Štefan Kužma
Kandidát koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD
Trvalý pobyt: Gorkého 45, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0918 655 626
E-mail:
stefan.kuzma@presov.sk

Člen Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Člen Výboru v mestskej časti č. 4
Člen Mestskej rady v Prešove
Člen Komisie MsZ sociálnej a bytovejPhDr. Janette Langová
Nezávislá kandidátka
Trvalý pobyt: Vajanského 15, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 144 710
E-mail: 
jlangova63@gmail.com

Nezaradená poslankyňa
Členka Výboru v mestskej časti č. 4
Členka Komisie MsZ pre kultúru, národnostné menšiny a zahraničné kontaktyPhDr. Martin Lipka, PhD.
Kandidát politickej strany SMER - SD
Trvalý pobyt: Školská 5, 080 06  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 980 803
E-mail: 
lipkaglobal@gmail.com

Člen Poslaneckého klubu SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Člen Výboru v mestskej časti č. 3
Člen Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Člen Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta PrešovIng. Ľudovít Malaga 
Kandidát politickej strany SMER - SD
Trvalý pobyt: Okrajová 14, 080 05  Prešov
Telefonický kontakt: 0918 448 666
E-mail: 
ludo.malaga@gmail.com

Člen Poslaneckého klubu SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Predseda Výboru v mestskej časti č. 5
Predseda Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Člen Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie
Člen Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mestaPhDr. Martin Matejka, MBA 
Nezávislý kandidát
Trvalý pobyt: Za Kalváriou 104A, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0908 713 972
E-mail: 
mato.matejka@gmail.com

Člen Poslaneckého klubu SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Člen Výboru v mestskej časti č. 1
Člen Komisie MsZ sociálnej a bytovejIng. Rastislav Mochnacký
Kandidát koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD
Trvalý pobyt: Majakovského 7, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 224 534
E-mail: 
rastislav.mochnacky@presov.sk

Člen Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Predseda Výboru v mestskej časti č. 3
Predseda Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredieMUDr. Daniela Mrouahová
Nezávislá kandidátka
Trvalý pobyt: Višňová 3, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 381 020
E-mail: 
mrouahova@gmail.com

Nezaradená poslankyňa
Členka Výboru v mestskej časti č. 6
Členka Komisie MsZ sociálnej a bytovejJUDr. René Pucher
Nezávislý kandidát
Trvalý pobyt: Šmeralova 21, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0905 543 592
E-mail: 
pucher.rene@gmail.com

Člen Poslaneckého klubu SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Člen Výboru v mestskej časti č. 2
Člen Komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj
Člen Komisie MsZ pre ochranu verejného poriadkuIng. Štefan Szidor
Kandidát koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD
Trvalý pobyt: Federátov 12, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0917 744 650
E-mail: 
stefan.szidor@presov.sk

Člen Poslaneckého klubu LEPŠÍ PREŠOV
Člen Mestskej rady v Prešove

Člen Výboru v mestskej časti č. 6
Člen Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Člen Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredieZuzana Tkáčová
Kandidátka koalície politických strán KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD
Trvalý pobyt: Alexandra Matušku 1, 080 01  Prešov
Telefonický kontakt: 0908 584 919
E-mail: 
tkacovaz20@gmail.com

Členka Poslaneckého klubu KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Členka Výboru v mestskej časti č. 6
Členka Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Členka Komisie MsZ sociálnej a bytovej


Zverejnil: Matúš Vencúrik, Mgr. 30.12.2014 14:43
Aktualizoval: Iveta Feckova 17.6.2016 08:24 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.