Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov podľa poslaneckých klubov

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám alebo politickým hnutiam alebo volebným koalíciám. Môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. Poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu vystupuje ako nezaradený poslanec.

Poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST - HÍD, SIEŤ, NOVA
Predseda:
Ing. Stanislav Kahanec
Podpredseda:
MUDr. Vasiľ Janko

Členovia:
RNDr. Zuzana Bednárová
Valéria Drobňáková
Ing. Richard Drutarovský
Ing. Renáta Fedorčíková
Mgr. Stanislav Ferenc
Štefan Hermanovský
PhDr. Marcela Antolová
Mgr. Peter Krajňák
Ing. Štefan Kužma
Ing. Rastislav Mochnacký
Zuzana Tkáčová


Poslanecký klub SMER - SD, nezávislí poslanci a SNS
Predseda:
Ing. Juraj Hudáč
Podpredseda:
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. , MPH

Členovia:
PaedDr. Miroslav Benko, MBA
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
PhDr. Mikuláš Komanický
PhDr. Martin Lipka, PhD.
Ing. Ľudovít Malaga
PhDr. Martin Matejka, MBA
JUDr. René Pucher


Poslanecký klub LEPŠÍ PREŠOV
Predseda:

MUDr. Ján Ahlers, MPH

Členovia:
MUDr. Peter Cvengroš
JUDr. Katarína Ďurčanská
PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
Ing. Marta Kollárová, PhD.
Mgr. Jaroslava Kutajová
Ing. Štefan Szidor


Nezaradení poslanci
PhDr. Janette Langová
MUDr. Daniela Mrouahová

Aktualizoval: Iveta Feckova 17.6.2016 08:12
presov.vadium.sk