Výbory v mestských častiach mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2014-2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov zriaďuje výbory v mestských častiach, ktoré sú zhodné s volebnými obvodmi vytvorenými pri voľbách do mestského zastupiteľstva. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v danej mestskej časti (volebnom obvode). Výbory reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. Postavenie výborov upravuje § 27 Štatútu mesta Prešov.


Výbor v mestskej časti č. 1 − (Sídlisko III, Sídlisko Mladosť, Rúrky)


Predseda:

PhDr. Mikuláš Komanický
Telefonický kontakt: 0905 256 873
E-mail: mikulas.komanicky@gmail.com


Členovia:

MUDr. Ján Ahlers, MPH
Telefonický kontakt: 0905 869 395
E-mail: jan.ahlers@centrum.sk

RNDr. Zuzana Bednárová
Telefonický kontakt: 0918 570 113
E-mail: zuzana.bednarova@presov.sk

JUDr. Katarína Ďurčanská
Telefonický kontakt: 0915 875 457
E-mail: katarinadurcanska@gmail.com

Štefan Hermanovský
Telefonický kontakt: 0918 847 997
E-mail: stefan.hermanovsky@presov.sk
           hermanovsky.stefan@gmail.com

Ing. Juraj Hudáč
Telefonický kontakt: 0907 702 631
E-mail: juraj.hudac@presov.sk

PhDr. Martin Matejka, MBA
Telefonický kontakt: 0908 713 972
E-mail: mato.matejka@gmail.com


Výbor v mestskej časti č. 2 − (Sídlisko II, pod a za Kalváriou, pod Kamennou baňou, pod Wilec hôrkou, Borkut, Vydumanec, Kyslá voda, Cemjata)


Predseda:

Ing. Richard Drutarovský
Telefonický kontakt: 0905 279 842
E-mail: richard.drutarovsky@presov.sk


Členovia:

Mgr. Jaroslava Kutajová
Telefonický kontakt: 0908 652 280
E-mail: jaroslava.kutajova@presov.sk
           jarka.kutajova@gmail.com

JUDr. René Pucher
Telefonický kontakt: 0905 543 592
E-mail: pucher.rene@gmail.com


Výbor v mestskej časti č. 3 − (sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná Šebastová)


Predseda:

Ing. Rastislav Mochnacký
Telefonický kontakt: 0905 224 534
E-mail: rastislav.mochnacky@presov.sk


Členovia:

MUDr. Peter Cvengroš
Telefonický kontakt: 0905 714 178
E-mail: peter.cvengros@post.sk

Ing. Marta Kollárová, PhD.
Telefonický kontakt: 0903 137 972
E-mail: m.koll@pobox.sk

PhDr. Martin Lipka, PhD.
Telefonický kontakt: 0905 980 803
E-mail: lipkaglobal@gmail.com


Výbor v mestskej časti č. 4 − (stred mesta, Staré mesto)


Predsedníčka:

Ing. Renáta Fedorčíková
Telefonický kontakt: 0907 158 233
E-mail: renafedorcikova@gmail.com


Členovia:

Valéria Drobňáková
Telefonický kontakt: 0918 529 224
E-mail: valeria.drobnakova@presov.sk

Ing. Štefan Kužma
Telefonický kontakt: 0918 655 626
E-mail: stefan.kuzma@presov.sk

     PhDr. Janette Langová
Telefonický kontakt: 0905 144 710
E-mail: jlangova63@gmail.com


Výbor v mestskej časti č. 5 − (Solivar, Soľná Baňa, Šváby)    


Predseda:

Ing. Ľudovít Malaga 
Telefonický kontakt: 0918 448 666
E-mail: ludo.malaga@gmail.comČlenovia:
Mgr. Peter Krajňák
Telefonický kontakt: 0918 056 790
E-mail: peter.krajnak@presov.sk
           peterkraj@centrum.sk

PaedDr. Miroslav Benko, MBA
Telefonický kontakt: 0907 917 600
E-mail: miroslavbenko@post.sk

Mgr. Stanislav Ferenc
Telefonický kontakt: 0905 797 449
E-mail: ferenc.st@centrum.sk


Výbor v mestskej časti č. 6 − (časť sídliska Sekčov − od Ul. Pavla Horova po Ul. Laca Novomeského a od ul. Federátov po Ul. Šoltésovej, Višňovú ul. a ul. K potoku


Predseda:

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
Telefonický kontakt: 0908 986 733
E-mail: rudolf.dupkala@gmail.com


Členovia:

MUDr. Daniela Mrouahová
Telefonický kontakt: 0905 381 020
E-mail: mrouahova@gmail.com

Ing. Štefan Szidor
Telefonický kontakt: 0917 744 650
E-mail: stefan.szidor@presov.sk

Zuzana Tkáčová
Telefonický kontakt: 0908 584 919
E-mail: tkacovaz20@gmail.com


Výbor v mestskej časti č. 7 − (časť sídliska Sekčov − od Šrobárovej ul. po Vihorlatskú ul. a Sibírsku ul., Šalgovík)


Predseda:

Ing. Stanislav Kahanec
Telefonický kontakt: 0915 920 245
E-mail: stanislav.kahanec@gmail.com


Členovia:

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
Telefonický kontakt: 0903 117 771
E-mail:  stefania.andrascikova@unipo.sk

PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
Telefonický kontakt: 0905 968 290
E-mail: durisin.martin@gmail.com

 PhDr. Marcela Antolová
Telefonický kontakt: 0917 801 415
E-mail: marcela.holingova@gmail.com

MUDr. Vasiľ Janko
Telefonický kontakt: 0904 953 511
E-mail: vasil.janko@presov.sk
           dr.janko.vasil@gmail.com


Aktualizoval: Ľubomír Hleba, Ing. 14.6.2016 15:03
presov.vadium.sk