Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

2. riadne - výjazdové zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove sociálnej a bytovej

Komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová


  P o z v á n k a

Pozývame  Vás na 2. riadne - výjazdové zasadnutie

komisie MsZ v Prešove sociálnej a bytovej,

ktoré sa uskutoční dňa 28.01.2015 o 15.00 hod.

 

v priestoroch Komunitného centra – Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni č. 1   v Prešove

Program rokovania:
 
1. Otvorenie

2. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu a malometrážneho nájomného bytu
     Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

3. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu
     Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

4. Žiadosti o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
     Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

5. Zoznam žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi
     Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

6. Zoznam žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci pre dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi
     Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

7. Zoznam žiadateľov o poskytnutie opakovanej dávky sociálnej pomoci na stravovanie
     Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

8. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2015 - 2020
    Predkladá: Mgr. Peter Dráč

9. Rôzne
- žiadosti o udelenie výnimky na pridelenie nájomného bytu
- informácia o počte uvoľnených nájomných bytov vo vlastníctve mesta PrešovZverejnil: Jana Zakarovska 21.1.2015 17:14
Aktualizoval: Jana Zakarovska 21.1.2015 17:21 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.