22. Informatívna správa o zmene členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., za Mesto Prešov.

Prílohy

Aktualizoval: Administrator 29.1.2015 19:56
presov.vadium.sk