Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

3. riadne zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove sociálnej a bytovej

Komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová


Pozvánka


Pozývame Vás na 3. riadne zasadnutie komisie MsZ v Prešove sociálnej a bytovej,

ktoré sa uskutoční dňa18.02.2015 o 15.00 hod.


na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 26, zasadacia miestnosť na 1. poschodí, č.d. 217


Program rokovania:

1. Otvorenie

2. Zariadenia pre seniorov – verejný poskytovateľ- ekonomicky oprávnené náklady pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov za rok 2014
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

3. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – prepravnej služby na rok 2015
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

4. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre na rok 2015
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v jedálni na rok 2015
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

6. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – tlmočníckej služby na rok 2015
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

7. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci na rok 2015
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

8. Domáca opatrovateľská služba – verejný poskytovateľ - ekonomicky oprávnené náklady pri zabezpečení poskytovania domácej opatrovateľskej služby za rok 2014
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

9. Sociálna služba – pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - ekonomicky oprávnené náklady pri zabezpečení poskytovania pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života za rok 2014
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová

10. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na rok 2015
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

11. Návrh na rozpočtové opatrenie
Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská

12. Žiadosti o opakovaný nájom nájomného bytu
Predkladá: Mgr. Terézia Bilasová


13. Rôzne


Prílohy

Zverejnil: Jana Zakarovska 11.2.2015 15:57
Aktualizoval: Jana Zakarovska 11.2.2015 16:04 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.