3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 162/2007 o symboloch mesta Prešov a mestských insígniách a ich používaní.Prílohy

presov.vadium.sk