Zoznam uznesení, ktoré boli prijaté na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa 16.2.2015

Prílohy

presov.vadium.sk