Odbor vnútornej správy

Ing. Eduard Vokál
vedúci odboru vnútornej správy
e-mail: eduard.vokal (@) presov.sk
tel. : 051/3100 114
Mobil: 0905 928 279
Hlavná 73, 2.poschodie

Právne oddelenie
Oddelenie matričného úradu
Oddelenie klientskeho centra

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 11.12.2015 13:33
presov.vadium.sk