Odbor ekonomiky a podnikania

Ing. Martina Kolarčíková
vedúca odboru
e-mail: martina.kolarcikova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 213
Mobil: 0904 452 849
Jarková 24, 1. poschodie, č. dv. 203

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania

Aktualizoval: Miroslav Novák, Ing. 24.11.2015 20:39
presov.vadium.sk