Odbor správy majetku mesta

JUDr. Miroslav Makara

vedúci odboru správy majetku mesta
tel.: 051/3100 215
Mobil: 0905 989 966
e­mail: miroslav.makara (@) presov.sk
Jarková 24, 4. poschodie, č.dv. 519

Oddelenie mestského majetku
Majetkovo-právne oddelenie

Aktualizoval: Miroslav Novák, Ing. 24.11.2015 20:44
presov.vadium.sk