Odbor strategického rozvoja

Ing. Magdaléna Artimová
vedúca odboru strategického rozvoja
e-mail: magdalena.artimova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 161
Mobil: 0904 534 224
Hlavná 73, 2. posch, č.dv. 42b

Oddelenie riadenia projektov
Oddelenie investičnej činnosti

Aktualizoval: Miroslav Novák, Ing. 24.11.2015 20:46
presov.vadium.sk