Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb

 

Ing. Stanislav Ondirko
vedúci odboru
e­mail: stanislav.ondirko (@) presov.sk
tel. : 051/3100 203
Mobil: 0905 310 295
Jarková 24, 2. poschodie, č.dv: 318

Oddelenie dopravy a životného prostredia
Oddelenie komunálnych služieb

Aktualizoval: Miroslav Novák, Ing. 25.11.2015 07:33
presov.vadium.sk