Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

PaedDr. Jozef Muránsky
vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu
e-mail: jozef.muransky (@) presov.sk
tel. : 051/3100 549
Mobil: 0904 534 317
Jarková 26, 3. poschodie, č.dv. 418

Oddelenie školstva, mládeže a športu
Oddelenie kultúry a cestovného ruchu

Aktualizoval: Beáta Kollárová 12.1.2016 13:47
presov.vadium.sk