Odbor sociálnych služieb

 

PhDr. Mária Humeníková
vedúca odboru
e-mail: maria.humenikova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 522
Mobil: 0918 408 684
č. dv. 221, 1. poschodie, Jarková 26

Oddelenie starostlivosti o deti, rodinu a bývanie
Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

Aktualizoval: Miroslav Novák, Ing. 25.11.2015 08:06
presov.vadium.sk