Oddelenie podporných činností

Mgr. Ivana Pronerová
vedúca oddelenia
e-mail: ivana.pronerova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 137
Mobil: 0908 929 213
Hlavná 73, 2. poschodie, č. dv.: 40


JUDr. Boris Gleza
právnik, interný audítor
e-mail: boris.gleza (@) presov.sk
tel. : 051/3100 137
Hlavná 73, 2 poschodie, č.dv. 40

Bc. Tatiana Demek Bašistová
odborná referentka
e-mail: tatiana.basistova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 137
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 142

Ing. Andrej Gajdoš
koordinátor
e-mail: andrej.gajdos (@) presov.sk
tel. : 051/3100 105
Hlavná 73, 2 poschodie, č.dv. 44

Melánia Hlavková
odborná referentka
e-mail: melania.hlavkova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 130
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 2

Eva Jecušková
odborná referentka
e-mail: eva.jecuskova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 146
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 20

Mgr. Zuzana Kovaľová
odborná referentka
e-mail: zuzana.kovalova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 106
Hlavná 73, 2 poschodie, č.dv. 43

Mgr. Anna Kseničová
odborná referentka
e-mail: anna.ksenicova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 115
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 2

Mária Mrosková
odborná referentka
e-mail: maria.mroskova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 138
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 20

Mgr. Marianna Műllerová
odborná referentka
e-mail: marianna.mullerova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 102
Hlavná 73, 2 poschodie, č.dv. 39

Andrea Rachvalová
odborná referentka
e-mail: andrea.rachvalova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 130
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 2

Mgr. Mária Vargovčíková
koordinátorka
e-mail: maria.vargovcikova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 140
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 18

Ing. Miroslav Novák
koordinátor IT
e-mail: miroslav.novak (@) presov.sk
tel. : 051/3100 201
Mobil: 0904 534 335
Jarková 24, 2 poschodie, č.dv. 323

Ing. Ľubomír Hleba
informatik
e-mail: lubomir.hleba (@) presov.sk
tel. : 051/3100 201
Jarková 24, 2 poschodie, č.dv. 323

Ing. Mariana Hurná
koordinátorka IT
e-mail: mariana.hurna (@) presov.sk
tel. : 051/3100 216
Jarková 24, 2 poschodie, č.dv. 323

Mgr. Matúš Vencúrik
informatik
e-mail: matus.vencurik (@) presov.sk
tel. : 051/3100 216
Jarková 24, 2 poschodie, č.dv. 323


Aktualizoval: Ing. Stanislav Uhrín 7.6.2016 09:33
presov.vadium.sk