Právne oddelenie

Hlavná 73, prízemie

JUDr. Beáta Findišová
poverená riadením oddelenia
e-mail: beata.findisova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 123
Mobil: 0907 534 844
č. dv. 14

Mgr. Martina Adamková
odborná referentka
e-mail: martina.adamkova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 127
č. dv. 13

JUDr. Sylvia Bobková
právnička
e-mail: sylvia.bobkova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 158
č.dv. 12

Mgr. Svetlana Bučková
odborná referentka
e-mail: svetlana.buckova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 121
č. dv. 15

Iveta Fecková
odborná referentka
e-mail: iveta.feckova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 127
č. dv. 13

Mgr. Ľudmila Halečková
právnička
e-mail: ludmila.haleckova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 158
č. dv. 12

Mgr. Lenka Štovková
interný audítor
e-mail: lenka.stovkova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 133
č. dv. 10

Mgr. Jana Vargová
odborný referent
e-mail: jana.vargova (@) presov.sk
tel.: 051/3100 104
č.dv. 42a

JUDr. Ľudmila Šandalová
právnička
e-mail: ludmila.sandalova (@) presov.sk
tel. : 051/3100 141
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 11

Aktualizoval: Matúš Vencúrik, Mgr. 16.2.2016 09:28
presov.vadium.sk